is toegevoegd aan uw favorieten.

De gouden poort

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dan de goden dat noch Aristophanes, noch Martialis, noch T. Petronius Arbiter, noch Aretino hen als secretarissen vergezellen.

84. Dat Kaïn bedenke dat zijn moord geen Oordeel is. De mensch richt niet over het genie; het genie richt over den mensch: Christus' Oordeel is geen leugen; want wat de Geest niet gebruiken kan voor 't Leven, dat verwerpt hij.

85. Van de gedachten die te diep zijn voor uitdrukking in philosophie of wetenschap maakt de Geest kunst.

86. In den geest van den genialen mensch (dit woord wordt ergelijk misbruikt gewoonlijk) is de ontwikkelingsgang analoog aan die van 't embryo in t moederlijf. De Geest maakt nog eens den ganschen dichterlijken tocht door de stof zooals het embryo den tocht maakt van cel langs visch en kikvorsch tot den mensch.

87. 't Object kan eerst begrepen worden door de verwording van het subject tot dat object.

88. Subjectivisme is het eenige waardoor de mensch in vroegere tijden groot geworden is. Alles tot zich brengen, alles in zich op nemen door zich begrijpend en beminnend over alles uit te strekken, dat is kunst.

89. Objectivisme in kunst als elders is almede een van de dwaaste aberraties van de moderne tijden. Hoeveel moeiten de mensch zich ook moge geven; zich tot een photographie-toestel te verlagen zal hem waarschijnlijk nooit geheel lukken.

90. Goddank dat Flaubert niet de objectivist is die hij zoo gaarne had willen zijn. We hadden den scherpsten modernen satiricus gemist.