is toegevoegd aan je favorieten.

De gouden poort

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

St. Antoine's begeerte: „Je voudrais être la

matière" is de zuiverste uiting van subjectivisme.

91. Men kan zich moeilijk een denkbeeld vormen van de kracht en grootte van Rembrandt's genie, waarmee deze diepe denker van de „Barmhartige Samaritaan" en van „de Emmaüsgangers" zich heeft weten te verheffen, in ons waterig land, boven het peil zijner realistische gildebroeders.

In Italië, ten gevolge van de immer krachtige zon, het drooge bergachtige landschap, de ijle lichte lucht, de vulcanische gesteldheid van den bodem, de aanwezigheid der zee (lager dan het land), was de Geest sterk genoeg zich in alle lagen van de kunst direct uit te zeggen zonder realistische voorstudie, in werken van de meest ideale schoonheid en van de allerdiepste philosofie; en kon hij zich te midden van reeds wonderbaarlijke verhevenheid nog opwerken tot de hoogten van Leonardo's, Rafael's en Michel-Angelo's scheppingen.

92. „V'è un Arte sola", zei Michel-Angelo; „er is slechts één kunst" en deze is de Liefde.

93. Slechts wanneer men zich met de Liefde tracht in te denken in de peilloos diepe boeken der oudheid, krijgt men het volle besef van de bloedloosheid van het moderne leven, van de nietigheid der moderne philosophie, van de ontaarding, van den dood der moderne menschheid.

94. Het Genie der verkoren Moeders en Vrouwen is de Liefde.