is toegevoegd aan uw favorieten.

De gouden poort

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

95. Mijn rijk is mijn wil.

Geen daad kan ongedaan gemaakt worden. Men moet trachten den vollen omvang van haar beteekenis te begrijpen in oorzaak en gevolgen. Zoo moet de wil een weten worden.

96. Dichters maken geen mythen. Phylologen maken mythen.

Dichters maken zich Zelf, den Geest, God.

97. „Wat is waarheid" vroeg de Rede aan de Verbeelding. De Rede vernam nooit 't antwoord van de Verbeelding. De Verbeelding zegt: Ik ben de Waarheid.

98. Het is niet per se een bewijs van superioriteit wanneer men iets niet begrijpt.

99. Men zou nimmer aan zichzelven twijfelen, indien men niet bijna immer door zooveel peillooze onwetendheid omgeven ware.

100. Ik maak niet mijn werk; mijn werk maakt mij.