is toegevoegd aan uw favorieten.

De gouden poort

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dat mijn woord hen allen kracht gaf.

Alma.

Zij hebben het mooiste er in gegeven van hun wezen. De fondamenten, de geheele bouw zijn star Van bloed en tranen.

Een hart hebben zij zich allen te zamen gebouwd.

Godfried.

O zon, o dag, o vuur en zeeën en Gij mijn Vader, Zie hoe zij alles deden, aanvaard hun werk,

Dit kostelijk geschenk.

Zoo straks, Lucas, vóór den aanvang van het Meispel, Wil ik het volk hier samen vinden En allen danken voor zóóveel ijver.

Lucas.

Ik zal Uw bevel hen mededeelen.

Meisjesstem

achter de schermen zingt. Zelfde muziek-begeleiding.

Benedicamus Domino.

Godfried.

Wat is dit liefelijk gezang?

Alma.

Dochters van Uw edelen, die zooeven hier waren, En niet weten of ze bespotten zullen Of bewonderen de schoonheid van deez' dag.