is toegevoegd aan je favorieten.

De gouden poort

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Radboud.

De Bisschop schijnt tehuis in d'onderaardsche Helle!

De edelen lachen.

AUSON1US.

Laten zij beven, zij, die andere goden dienen

Dan den alléén waarachtigen God, die is de God

Van Jezus Christus onzen Zaligmaker,

Die op de aarde nederdaalde om

De menschheid te verlossen

Van harer zonden schuld.

Dat allen Hem aanbidden! —

Dat het Uwer Majesteit behagen moog'

De Kerk het recht te geven

Tot het eind der dagen

Tienden te heffen van alle voortbrengselen

Des landbouws, van de veeteelt en den handel;

In Majorem Dei Gloriam.

Behaagt zulks Uwer Majesteits onuitputtelijke

Edelmoedigheid?

Godfried.

Neem, Priester, zoo lang men U nemen laat.

Het volk mompelt ontevreden.

Ausonius.

Ik dank Uwe Majesteit. Ik zal met al mijn Geestelijken bidden voor Uw rust en 't heil van Uwe Friezen.

Godfried.

Bid, Priester, zoolang je bidden kunt. —

Meester Lucas en gij andere kunstenaars,