is toegevoegd aan uw favorieten.

De gouden poort

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'tGaat hier vreemd toe, den laatsten tijd!

't Gaat mis... 't Is hier niet pluis.

De arme Koning blijft den ganschen tijd Gevangen in zijn slot en waar zijn voet gaat,

Daar gaan ook andere voeten,... zachtjes, na.

't Gaat mis. 't Gaat mis,

Radboud... Mara...

Alma zag laatst hoe ze elkaar omhelsden...

Steeds vindt men ze fluisterend samen...

Ze spreken lang niet altijd over staatsbelangen... En Radboud's kamer grenst aan die van Mara... En laatst toen ik onder Radboud's venster stond In den tuin... 't was nacht...

Ik zag de bleeke maan die gluurde door de boomen...

Geen vogel zong... alleen het plonsen van een kikker in de

Toen hoorde ik ... lachen ... zingen... [gracht...

En ik zag een spel van schaduwen;

Plagend achtervolgden die elkaar,

Als minnaars doen...

Dit alles zegt mij vreemde dingen...

Helaas, 't leven vat ons om het hart

Met de klauwen van een booze sfinx

En martelt ons en geeft ons raadsels op

Die wij niet kunnen raden....

De dood is dan een sterk verlangd bevrijder.

Alma keert zich om, ontwaart zijn vader en treedt binnen.

Alma.

U hier, vader?... Lieve man, zoo stil,

Zoo zonder woorden?... Tranen?

Och, ik begrijp U... 'tZijn erge dagen...

veranderend van toon.