is toegevoegd aan je favorieten.

De gouden poort

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De zang van de zee ... een machtig lied...

Veeltonig en veelkleurig als de klank

Des Regenboogs die de zon spant boven de wateren

Tot een machtig teeken des verbonds.

Er vaart triomph-zang door de zee;

Eentonig als het gouden gebazuin

Van goden door de luchten...

Zes schepen ... zes schepen van 't Noorden

Naar 'tOosten, naar 't Heilige Land?

De zon gaat onder... en het wordt tijd.

Het donkert. Mara komt binnen door de deur met voorhang rechts. Men onderscheidt het zachte gloeien van haar violet gewaad en roode muiltjes.

Lucas,

fluisterend.

Ga mee... laat ze ons niet zien;

Ze houdt niet van ons, sst!

Alma.

O, die oogen...

Beiden links af.

Mara

gaat langzaam de zaal door tot den troon en ziet de dolk glanzen.

Een dolk? Op den troon! Dat is vreemd!

Zij neemt hem in de hand.

Ik ken dit wapen niet! Wat of dit wel beduidt? Radboud? Neen, Radboud heeft hem hier niet neergelegd. Godfried dan?... 'tIs een mooi, een prachtig wapen. Ouderwetsch!...'t Is niet van Godfried, nooit zag ik hem Dit wapen ... Of?... 't Lemmet... is heel oud! 'tls vreemd... Hoe 't hier zou komen?