is toegevoegd aan je favorieten.

De gouden poort

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het rossig-zwarte scherm wordt langzamerhand geheven.

De geel-zijden gordijnen, kleur van droomen, hangen, zacht irizeerend, in rechte plooien neer.

Langzaam splijten ze naar beide zijden open.

Men ontwaart, stralend in een geweldig gouden licht, het bovenste platform van een grooten gouden toren, cirkelvormig, van een zwaren gouden wal, die tot den borst reikt, strak omgeven.

Hierop zeven kolommen, gloeiend, dragend een gouden koepel. De eerste kolom is van amethist, de tweede van robijn, de derde van chrysoliet, de vierde van topaas, de vijfde van smaragd, de zesde van saffier en de zevende van amethist.

Boven den muur, de diepe blauwe hemel.

Groote witte wolken komen aangezeild van het Zuiden naar het Noorden (van rechts naar links).

In het midden van de rondte, een vrij hooge gouden troon, waarop onbeweeglijk, de oude koning in wijden gouden mantel.

Een gouden drievoudige tiaar dekt de lange grijze haren.

De handen van den vorst rusten op de koppen der gouden beesten, die den troon versieren.

De onderkleederen van den vorst zijn violet en geel.

Aan zijn voet zit, in 't geel gekleed, een jongen met lang blond haar

en houdt een schaal van jaspis.

Drie jonge edelen omgeven stil den troon.

Allen dragen lange gele mantels op 't midden van de borst gegespt met gouden zon; een gouden wapenrusting glanst daaronder. Het lange blonde haar valt op de schouders, een gouden band omsluit de hoofden.

De eerste ridder rechts van den troon houdt een witte lelie in de rechter hand.

De tweede ridder achter den troon houdt een speer met beide handen. De derde ridder links van den troon houdt een gouden zwaard in de rechter hand.

Zeven jonge ridders, eveneens in gele mantels met gouden zonnegesp, met gouden wapenrusting, houden elk een goudenen bazuin met de eene hand op de dij gesteund, de andere hand in de zij.

Allen staan onbeweeglijk.

Geruisch van den Oceaan.