is toegevoegd aan je favorieten.

De gouden poort

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

over den gouden muur aangewiekt en blijft met uitgespreide vlerken zweven boven den ouden Koning in wiens schoot hij den olijftak vallen laat.

Stem van Godfried.

Vader.

Gebarenspel.

De oude Koning werpt den beker achter zich over den wal.

De zeven ridders steken de zeven goudenen bazuinen. Aanhoudend trompetgeschal.

De Regenboog verdwijnt.

Formidabele donderslagen.

De blonde jongen neemt den olijftak uit den schoot des

ouden Konings, knielt en zit weer neer.

De derde ridder neemt 't zwaard in de linkerhand.

Een stilte van onbepaalden duur.

(Geruisch van den Oceaan. De wolken drijven.)

Langzaam schuiven de geel-zijden gordijnen dicht. Het rossig-zwarte scherm, langzaam, valt.

EINDE TUSSCHENSPEL.