is toegevoegd aan je favorieten.

De gouden poort

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Je moogt wel harder leven maken.

Hij houdt op met hameren en doopt het gloeiende zwaard in het water. Hevig gesis.

Dat doet pijn, hé, zwaard!

Als je een echt zwaard bent dan doet 't pijn.

Als je geen echt zwaard bent, dan voel-je 't niet.

Ben-je nu bekoeld?

Rufus,

weder kloppend.

Heila, doe open, doe open; wachter, waak-je niet?

Hij klopt.

Doe open, doe open, ik wil den koning zien.

Bericht kom ik brengen van den krijg.

Heila, heila, verdomme wachter, slaap-je dan?

Doe open, doe open, doe open!

Daar is heer Rufus met bericht

Van hertog Martena. Hij rammeit de deur.

Vervloekte kerel, doe dan open!

Oorlogsnieuws, doe open, doe open!

't Volk komt nieuwsgierig aangeIoopen van alle zijden. De gezellen treden uit de smidse. Hobbe staakt het werk. De poort gaat langzaam open. Soldaten met flambouwen. Rufus wijkt naar achteren. Koning Radboud treedt naar buiten.

Radboud.

Wie stoort daar onzen slaap met schandelijk geraas! De slaap des Vorsten moest heilig zijn 't volk,

Wanneer na lang en moeizaam werken,

Hij eindlijk nederliggen kan op breede sponde.