is toegevoegd aan uw favorieten.

De gouden poort

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Doch zelfs de slaap geeft nog geen rust, dien immer werkenden hoofden

En droomend martelt nog de Vorst zijn hersens voor zijn

[volk.

Rufus.

O, Koning Radboud, vreeselijke tijding breng ik U.

Ween Koning en weent gij Friezen,

Want Uw laatste leger is verslagen!

Radboud.

Vreeselijke tijding!

Rufus.

Het laatste leger is verslagen, de beste helden zijn gedood En in verwarring vlucht het voetvolk naar de veste.

Radboud.

Helaas, ellendig lot! Al ons pogen, helaas!

Rufus.

De moerassen zijn gedempt met de lijken Uwer ridders, En hertog Martena met moeite, zwaar gewond,

Ontsnapte aan den dood.

Radboud.

Ha, vreeselijke tijding. Hoe moeten mijn arme hersens Wederstaan den schok van dezen mokerslag!

Rufus.

Het meerendeel der lichte krijgers is gesneuveld, Zij vochten als verwoed.

Radboud.

De kracht ook mijner jongelingen is gebroken!