is toegevoegd aan je favorieten.

De gouden poort

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dat 't duister vlies om onze rede opensneed;...

Zou niet dit zwaard bestand zijn Tegen de steenwording van Gods Getuigenis?

Zou niet dit zwaard het zich verbergend oer-begrip, Uitgraven kunnen, als de laatste schat?

Hij doet een heftigen slag tegen het portaal der kathedraal; het zwaard springt in stukken.

Noodlottig teeken!

Het Volk.

O God, ontferm U onzer!

Radboud.

Slechte smid! Je kunt niet smeden!

Hobbe.

Koning, je kunt niet kunnen!

Radboud.

Pas op Hobbe, dat je niet je Koning tergt!

Hobbe,

Wat, Koning!

De Koning is dood..., er zijn geen Koningen meer!

Radboud.

Zwijg Hobbe! Bedenk, ik ben je Vorst.

Hobbe.

Neen Radboud, ik zal niet zwijgen!

Jij bent mijn Koning niet! Kaïn!

Er is geen Koning meer, sedert jij den Koning doodde.

Kaïn!