is toegevoegd aan uw favorieten.

De gouden poort

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Mara.

Anders sprak ik, toen ik anders voelde;

Ook 't gevoel leidt het verstand der menschen.

Hobbe.

En je bekent dus; je hebt bekend dat jij Of Radboud of beiden gedood hebt onzen Koning... Nu volk, je hoorde het, ze sprak niet tegen.

Het Volk.

Dood aan de moordenaars!

Radboud,

dreigt met zijn zwaard.

Zwijg, tuig, of ik zal je leeren wie en wat een Koning is!

Begrijp-je beesten, dat ik Koning ben

Met recht gelijk aan mijnen Broeder en zoons van eenen

Van één gelijken goddelijken oorsprong; [vader?

Dat Godfried, die zijn oogen wendde af

Van de werkelijkheid van deze aarde,

Geen recht had tot regeeren!

Hobbe

en het Volk.

Ter dood met hem!

Radboud.

En dat mij, — die niets anders wenschte Dan de stoffelijke welvaart van mijn Friezen, Hen machtig te zien in al de Nederlanden, —

Dat mij het recht toekwam in werkelijkheid Vorst te zijn van werkelijke menschen;

Een werkelijk recht?