is toegevoegd aan uw favorieten.

De gouden poort

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het Volk.

De Franken! De Franken voor de stad!

Alma en Bocca Baciata vluchten in de kerk. De deur valt toe.

Radboud.

Op mannen, allen op uw post.

Mara,

van af de treden.

Op vrouwen, sta uw mannen bij.

Geweldige stormvlagen.

De Torenwachter,

door zijn roeper.

De dijken breken, de zee wordt opgezweept En 't duister water overstroomt de landen.

Het Volk.

Wee, wee ons arme Friezen.

De Torenwachter,

door zijn roeper.

De Franken vluchten, gedoofd zijn hunne vuren. Het water is 't dat hen verjaagt.

Het Volk.

Juicht nu Friezen

Het volk juicht, danst en lacht.

Radboud.

Mijn zwaard is overbodig!

Een donderend geraas als 't instorten van een groot gebouw.