is toegevoegd aan uw favorieten.

De gouden poort

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Stem van Alma.

Maria, groote Minnares!

Stem der Zondares.

Alma! In ons één Licht...

Godfried

verschijnt stralend aan de deur der kerk in koninklijk gewaad met opgeheven zwaard. Allen vallen op de knieën. Mara stoot een vreeselijken kreet uit. Radboud wankelt en stort te zamen zijn hoofd verbergend in Mara's gewaad. Dan zinkt ook Mara in één.

Een

Atlantisü!

Kreet.

Met ontzettend geweld overstroomt een zwarte golf alles en hult het tooneel in steeds dichter wordend duister.

't Zwarte scherm met den Draak valt. EINDE DERDE BEDRIJF.

EINDE RADBOUD.