is toegevoegd aan je favorieten.

De gouden poort

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In liefde. —

En voor de wagenen uit

De Engelenkoren droegen de hooge werken.

Zoo zag ik stralen als meteoren

Veel glanzende beelden heerelijk.

Ook groote gouden harpen

Voerden voor hen veel Engelen juichend henen

En gouden tonen dropen van de snaren.

Weer anderen droegen marmeren paleizen,

Of tempels, kerken, kathedralen

En sommigen slechts een Eeuwig Boek.

Hun weg ging langs de baan der zonne,

Die gouden lichtte over woelend watervlak.

En aan de zijden stonden

Met luide luide monden

En hemelblij gezicht,

Millioenen zalige Engelen,

Daarbij al schoonheid zwicht.

En door de poort der zonne

Trok nu der Genii schaar

In de heerlijkheid des lichts

Van Eden, wonderbaar.

XVII.

Gelijk het hart des ochtends,

In edel kleur-geparel,

Straalde lichtend de geesteszee van God.

En duizendmaal duizend,

Tienduizendmaal tienduizend,

Millioenenmaal millioen

Van miriaden zalige Engelen;

Zoover het heilig oog