is toegevoegd aan uw favorieten.

De gouden poort

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

purpren Argo sneller stuwt naar voren; al grooter worden d'eilanden en onderwijl de aarde schudt, stijgen hooger de gebergten en bijten in het blauw der puurdre luchten.

43. Een fellere zon stuurt zijne gouden stralen langs zilvren schuiming van de golven of schiet door ruige wouden araucaria's die hoog om hoog de trotsche bergen dekken met hun donkre stroeve naalden.

44. Doch in de vochte dalen, langs al de drasse stranden woekren varen-boomen en cycazen; of buigen zich van riffen van koraal en aaien 't blauwe water van de zee waar gingkoboomen lichtend loover spiegelen.

45. Van heuvelen dalen neer de kristallijnen beekjes en drenken woeste palm- en varenbosschen, moerassen rijk van liliaceën, en menig doodsch gebergte van zout heft zijne kale kegels tot de wolken.

46. Ook zagen nu de vasterziende Argonauten de duistre holen van zeer vreemde grotten waar in eeuwge donkerte de oogenlooze beesten doolden.

47. En in doorzichtige diepten van een groen-kristallen zee daar wiegt de praal der zeelelies, een bloedig tooverwoud bewoond van schriklijk ongekende dieren.

48. Toen dreunde in de starre ooren van de edle Helden afgrijselijk geloei; van alle zijden kwamen aangezwemd de visschen, kreeften, 't griezelig zeegedierte al; en al de monsters kwamen aangevind in formidable scharen en stuurden woest op één en paarden hunne toomelooze lusten en strooiden hunne wolken zaad en stremden haast met hun gespartel purpren Argo's fraaien boeg.

49. Daar kruisten zich op Weg der Liefde schrikverwek-