is toegevoegd aan je favorieten.

Didactische ketterijen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD.

Bladz.

Van den vertaler —

Inleiding —

Moderne literatuur 5

Psychologie onderwijsbeginsel 8

Eerst in gescheiden, daarna in vereenigden arbeid . . 10

Onderwijsmethoden 12

De intelligentie doodvragen. Vragen — een brutaliteit!

De vraag van den leerling 12

Eigen denkbeelden 14

Aandacht 19

Stol en kracht 22

Uit de school in het leven 24

Hel boek • 27

Lezen en — genieten 29

Het leven voedt op 30

Denken en spreken 34

Zelfopvoeding 37

Schoolwerk en huiswerk 41

Het geheugen 46

Seksueel verschil ook op intellectueel gebied ... 49

Vrouwelijke begaafdheid 51

Doel van het onderwijs 54

Lust tot den arbeid 59

Het formeele doel der opvoeding 61

Het intellectueele doel 65

Concentratie 71

Het practische doel 73

Arbeidsvermogen 76

De sociaal-ethische taak der opvoeding. Vorming van het gemoed 77

De aesthetische vorming 81

Slotwoord 83