is toegevoegd aan je favorieten.

Didactische ketterijen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ote-toi, (jue je m'y mette!

Moderne literatuur.

Niet meer vragend, maar eischend treedt de nieuwe literatuur op, om toegang te verkrijgen tot de moderne school. Niet naast de leerstof, door de overlevering geheiligd, wil ze worden geduld: in het volle besef van haar waarde vordert ze. dat tusschen haar en het klassieke een keuze zal worden gedaan.

Reeds verdwijnt hier en daar het minderwaardige oude en wordt het vervangen door het nieuwe; doet men echter meer niets, dan doet men te weinig. Te weinig in verhouding tot den rijkdom, te weinig in verhouding tot den omvang der moderne literatuur, te weinig ook voor het opwekken van een levendige belangstelling onzer discipelen in die literatuur, waarin zij de dichterlijke uitdrukking van het denken en gevoelen van hunnen tijd vinden.

Toevallig verzeilde op mijn schrijftafel het nummer van Reclam's Universum, waarin de vertelling Karl Settegast van Louise Westkirch is opgenomen. Vóór ik het wist, was ik verdiept in deze heeilijke proeve van echte vertelkunst. De korte inhoud is als volgt:

Karl Settegast, een Duitscher, die voor ongeveer vijf en twintig jaar naar Amerika was gegaan, keert in zijn vaderland terug. Zijn misdadig vei leden, dat hij reeds lang vergeten waande, komt bij zijn terugkomst weer helder voor zijn geest te staan en martelt hem zoolang, tot hij den moord bekent, die hem over den oceaan had gedreven.

Naar den opzet is dit verhaal een tragische analyse, het langzame ontdekken van een daad, die oorspronkelijk in 't verborgen lag. Bewonderenswaardig is de kunst van de schrijfster, wanneer ze een voor één de sluiers