is toegevoegd aan je favorieten.

Didactische ketterijen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Seksueel verschil ook op intellectueel gebied.

Do aanhangers eener troosteloos dorre nivelleer!ngstheorie beweren, dat op het gebied van het geestelijk leven een scheiding van sekse noch door de natuur gewild, noch door de beschaving gewenscht wordt. Voor mij daarentegen staat voorloopig nog vast, dat de psychophysische erkenning van een seksueel verschil deze scheiding tot een eisch der natuur maakt.

Weliswaar zijn de intellectueele gevolgen van het verschil thans nog moeilijk te constateeren door de resultaten van het historisch ontstaan verschil der beide geslachten, wat hun plaatsing in en huu aandeel nemen aan de geheele kuituur betreft; maar het kan niet wel zijn aan te nemen, dat een physisch en daarmee samengaand psychisch verschil zich niet zou openbaren door een uiteenloopen in het geestelijk leven.

Overigens volgt voor mij de noodzakelijkheid van een intellectueele scheiding reeds a priori hieruit, dat alle voortgang der beschaving verbonden is aan het voortdurend maken van meer onderscheidingen.

Het doel van het onderwijs op jongens- en meisjesscholen mag niet hetzelfde zijn, de leerstof moet verschillen, ook de ontwikkeling der geestelijke vermogens moet langs ongelijke wegen gaan, al houden wij ons hetzelfde ideaal van menschvorming voor oogen.

De ontwikkeling der psychische vermogens dient niet gelijksoortig, maar wel gelijkwaardig te zijn. Daarmee is reeds buitengesloten, dat eender functie's, bijv. de groep van het abstracte denken, bij het meisje niet zou behoeven te wurden ontwikkeld. Hoogstens mag er sprake zijn van een andere accentuatie, vau een verschil in plaatsing van het zwaartepunt, van een meer of minder. Het doel van de intellectueele vorming van een meisje mag ongetwijfeld niet liggen op den weg van een uiterlijk bijvoegen en afnemen; veeleer moet den opvoeder een levend ideaal van geestelijke vorming voor den geest Didactische ketterijejt. 4