is toegevoegd aan je favorieten.

Didactische ketterijen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zien volgt het denken, vooral het onderscheiden, het vergelijken, het verbinden, en ten slotte nog het moeilijkste, de stemming te gevoelen. Aan één eisch moet de fantasie daarom kunnen voldoen: ze moet de beelden kunnen omzetten in de werkelijkheid van het leven. In dit opzicht vermag de fantasie van meisjes veel.

Slotwoord.

Thans meen ik voldoende in belichting te hebben gesteld, naar welke idealen de opvoeding te streven heeft, in het bijzonder de opvoeding van meisjes, en met welke beginselen leerplan en methode in overeenstemming moeten worden gebracht. Elk veld van leerstof, elke wijze van onderricht moet afzonderlijk in onderzoek worden genomen en tot onderling vergelijk op de balans worden gebracht

En toch, al mag deze weg ook ver te verkiezen zijn boven de additie- en subtractiemethoden, volgens welke men door af te nemen en toe te voegen een leerplan maakt van .. . een ander leerplan, toch stelle men zich niet voor, dat een nauwkeurige weging alléén tot een schoolarbeid kan leiden, waarin stijl zit.

Daarvoor is in laatste instantie een scheppende daad noodig.

Uit nauwkeurige kennis van de psychophysische natuur der vrouw, uit een grondig verstaan van den tijdgeest, uit de intiemste kennis van de vormingswaarde der onderscheiden leervakken en methoden moet het vormingsideaal worden ontworpen.

ERRATUM.

Pagina 17. "Voor immotus moves te lezen: immotus moveo.