is toegevoegd aan je favorieten.

Inleiding tot de wijsbegeerte

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hoofdstuk I.

DOEL EN BETEEKENIS DER WIJSBEGEERTE.

§ 1. Het goed recht der wijsbegeerte.

Aanvankelijk hing de beoefening der wijsbegeerte ten nauwste samen met die der wetenschappen; reeds de naam „philosophie" of wijsheidsliefde duidt den gemeenschappelijken bodem aan waaruit zij ontsprongen, en die bestond in een zoeken van de waarheid om haar zelfs wille. Die gemeenschappelijke oorsprong is vooral duidelijk zichtbaar in de Grieksche philosophie, die in haar geheel een bevrediging zocht van de behoefte aan weten en begrijpen; aan kennis, hetzij dan van de natuur, hetzij van den mensch, hetzij van den grond der dingen. De philosophie was de algemeene moeder der verschillende wetenschappen, uit welke deze zich eerst langzamerhand loswikkelden om een zelfstandig bestaan te gaan voeren, nadat zij eenmaal een bepaalden vorm hadden aangenomen en zich voldoende hadden ontwikkeld om zich aan de voogdijschap der

1