is toegevoegd aan je favorieten.

Inleiding tot de wijsbegeerte

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zich het lot besparen van behandeld te worden als asschepoester, dan dient zij ruggespraak te houden met de verschillende wetenschappen en de uitkomsten van deze te nemen tot grondslag van hare beschouwingen, aangezien slechts zij in staat zijn haar voedsel te verschaffen en bruikbare gegevens te leveren. Eerst dan zal zij bewaard blijven voor allerhande misgrepen, en kunnen beantwoorden aan de schoone taak die voor haar is weggelegd.

Al mag dus het verband tusschen de wijsbegeerte en de exacte wetenschappen niet worden opgeheven, toch valt evenmin te ontkennen dat zij zich in wezenlijke punten daarvan onderscheidt. De natuurwetenschappen in 't algemeen zijn veel meer empirisch en veel minder individueel; maar juist daardoor zijn hare hypothesen vatbaarder voor veroudering en voor vervanging dan de wijsgeerige, wier voortbestaan niet in zoo hooge mate afhankelijk is van voortschrijdende feitenkennis. Laatstgenoemde zijn moeilijker door ervaringsfeiten te steunen, maar zij zijn ook veel moeilijker daardoor te weerleggen. De stelsels der oude Grrieksche wijsgeeren zijn ook thans nog van waarde, en de er in neergelegde ideeën zijn ook thans nog bruikbaar voor den opbouw eener wereldbeschouwing. In zooverre een wijsbegeerte een bepaalde ziening der dingen vertegenwoordigt, blijft zij eeuwig jong. Want zulk een zienswijze laat zich wel aanprijzen of bestrijden, maar zij is niet voorgoed door onweerlegbare bewijsgronden omver te werpen.