is toegevoegd aan uw favorieten.

Inleiding tot de wijsbegeerte

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Juist omdat zij niet alleen berusten op zuiver verstandelijk denken, en de wijsgeeren die haar in hun geschriften uiteenzetten, geen eenvoudige denkmachines waren maar levende persoonlijkheden, kunnen die geestesprodukten gelden als een vertolking van typische standpunten, die ook nog eeuwen na den dood van hun scheppers als zoodanig hun waarde behouden.

Te meer is dit het geval, aangezien velen de wijsbegeerte beoefenen niet zoozeer tot het vinden van objectieve waarheden, onafhankelijk van persoonlijke behoeften, als wel ter voldoening aan zekeren individueelen gemoedsdrang. „Was für eine Philosophie man wfthlt, zegt Pichte, „hilngt davon ab, was man für ein Menseh ist.' De strikt intellectueele en logische bewijsvoering treedt hierbij op den achtergrond; het geldt hier meer den opbouw eener persoonlijke overtuiging, ook al laat deze zich verstandelijk niet geheel ïechtvaardigen. Het is vooral de metaphysica, die zich daattoe leent; hier toch wordt de meeste vrijheid gelaten tot speculatieve vlucht, gelijk dan ook hier het gebied gevonden wordt, dat het minst kan bogen op het bezit van wetenschappelijke waarde. Juist in die metaphysica neemt de wijsbegeerte als 't ware een plaats in tusschen wetenschap en kunst, eensdeels zoekende de behoefte aan weten en begrijpen te bevredigen, maar anderdeels ook, evenals de kunst, den teugel vierend aan de scheppende verbeeldingskracht.

2