is toegevoegd aan je favorieten.

Inleiding tot de wijsbegeerte

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der degradierten Stellung, die der deutschen Philosophie in einem von anderen grossen Tendenzen erfüllten Zeitalter zugefallen ist."

Hoe dit zij, dit is in ieder geval zeker, dat in geen enkel tijdperk de wijsbegeerte ongestraft zich kan onttrekken aan de critiek van het kenvermogen. Geen kennis, die omgaat buiten den menschelijken geest; geen waarneming, die zich niet laat herleiden tot een werking van de buitenwereld op het waarnemend subject. Bijgevolg is die werking niet alleen afhankelijk van den aard der inwerkende buitenwereld, maar niet minder van dien van den waarnemenden geest. Het karakter onzer waarnemingen hangt niet slechts af van de natuur en de specifieke eigenschappen onzer zintuigen, maar ook van de aanschouwingsvormen waarin ons denken zich beweegt, en met behulp van welke de indrukken van buiten verwerkt worden en tot bewustzijn komen. De leer van het kenvermogen nu vraagt zich af, in hoeverre onze zoodoende verkregen voorstellingen en begrippen een juiste weerspiegeling mogen heeten van de werkelijkheid en als een juiste vertolking der waarheid kunnen worden aangemerkt. Zij onderzoekt de waarde der hulpmiddelen, waarmede onze geest werkt en tot kennis geraakt, en weegt de mate van zekerheid af der daarmede verkregen uitkomsten. Haar verdienste bestaat niet in eene uitbreiding onzer positieve kennis of in een ontdekking van nieuwe feiten, maar in de vaststelling van de grenzen onzer kennis en daarmede