is toegevoegd aan uw favorieten.

Inleiding tot de wijsbegeerte

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hoofdstuk III.

DE PSYCHOLOGIE OF ZIELKUNDE.

§ 1. Het gebied en de methode der zielkunde.

De psychologie of zielkunde is die wetenschap, welke zich bezighoudt met de verschijnselen van den geest; haar doel is deze in hun bestanddeelen te ontleden en de betrekkingen vast te stellen die ze onderling verbinden. Zij tracht den oorsprong na te gaan onzer gewaarwordingen en voorstellingen, de omstandigheden aan te geven die er invloed op oefenen, en den samenhang te doorgronden tusschen de verschillende uitingen van ons zieleleven.

Behoort nu die zielkunde tot het gebied der wijsbegeerte? Sommigen, als Kant en Comte, waren van meening, dat zij zich nimmer kon verheffen tot een exacte wetenschap, eensdeels omdat zij zich niet leende voor eene mathematische wijze van behandeling, anderdeels omdat bij haar, in tegenstelling van alle andere wetenschappen, subject en object van onderzoek