is toegevoegd aan je favorieten.

Inleiding tot de wijsbegeerte

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

allicht vooraf opgevatte meeningen hier de onbevooroordeelde waarneming vervalschen.

Ten slotte vindt de psychologie een onschatbaar onderzoekingsmateriaal in de krankzinnigen. Het belang van de psychiatrie voor de psychologie is nauwelijks te overschatten. In de psychopathologische gevallen vinden wij een soort van natuurlijke experimenten, die langs kunstmatigen weg nimmer waren tot stand te brengen, en waardoor op vele zielkundige vraagstukken een nieuw licht geworpen wordt, dat onmisbaar is voor het recht verstand van tal van verschijnselen die ons anders onverklaarbaar zouden blijven. De onderzoekingen van Kraepelin, Störring, Janet, Féré, Ribot, Morselli e. a. hebben voldoende aangetoond, welke kostbare uitkomsten voor de psychologie hier te verkrijgen zijn.

Nevens al die hulpmiddelen staan de kunstmatig ingestelde laboratorische proefnemingen, waarbij tal van storende factoren worden weggenomen en daardoor de invloed van bepaalde omstandigheden zuiverder kan worden nagegaan, alsmede door fijn bewerkte toestellen nauwkeuriger in mathematische cijfers kan worden weergegeven. Alle suggestieve invloeden op den proefpersoon zijn hierbij zooveel mogelijk te vermijden, waarom deze dan ook liefst zooveel mogelijk buiten kennis gelaten worde van de getroffen maatregelen. Vooral op het gebied der zintuigelijke waarneming en op dat der associaties heeft die experimenteele methode reeds tot merkwaardige uitkomsten gevoerd. Het