is toegevoegd aan je favorieten.

Inleiding tot de wijsbegeerte

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

onmogelijk verstaanbaar. Een groot deel dus van ons denken bestaat in een volkomen onbewuste geesteswerkzaamheid. Is evenwel van eenige keuze van de tot stand komende associaties hoegenaamd geen sprake, dan is het moeilijk in te zien, hoe van het oneindig groot aantal mogelijke associaties juist de noodige en gewenschte tot stand komen. Ons denken kan onmogelijk alleen bestaan in planlooze toevallige associaties, want met het oog op bepaalde doeleinden moet de mogelijkheid zijn gegeven, de bestaanbare associaties critisch te ziften ter verkrijging van doelmatige voorstellingscombinaties. Zonder analytische oordeelvelling ware een synthetisch opbouwend denken onmogelijk; want het oordeel gaat vooraf aan de begripsvorming. En het tot stand komen van zulk een oordeel is volgens de meeste psychologen niet terug te brengen tot een bloote aaneenrijging van voorstellingen.

Sommigen ook onderscheiden een eenvoudig associatief en een apperceptief denken. Onder perceptie verstaat Wundt het treden eener gewaarwording in het blikveld, onder apperceptie daarentegen het gebracht worden dier perceptie in het Mikpunt van het bewustzijn. De apperceptie is de werkzaamheid der aandachtsvestiging, in tegenstelling van de onwillekeurige mechanische associatie van voorstellingen, welke volgens Wundt niet volstaat voor de verklaring van het nadenken en het oordeelkundig besluiten. In tegenstelling van de zuiver associatieve zielsprocessen, waaruit in

7