is toegevoegd aan je favorieten.

Inleiding tot de wijsbegeerte

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der zedelijke verschijnselen, die gegrondvest is op sociologische gegevens en de moraal beschouwt als een produkt der samenleving.

Wie zich ernstig met zedekundig onderzoek wil bezighouden, dient te beschikken over een aanmerkelijke psychologische voorkennis. Wil toch de ethiek een wetenschappelijk karakter dragen, dan dient zij te rusten op een psycholojisch-sociologischen grondslag. Zeer zeker ligt in elke moraal, op een min of meer zichtbare wijze zekere wereldbeschouwing besloten, aangezien zonder deze een samenhangende en zichzelve in hare onderdeelen niet weersprekende zedeleer niet mogelijk ware. Schijnbaar moge deze ontbreken, in werkelijkheid echter is zij aanwezig, zij het ook onbewust of verborgen. Eenigermate is dit ook het geval met de ethiek, die slechts weinig aanrakingspunten heeft met de leer van het kenvermogen, maar daarentegen vele met de metaphysica, die haar soms sterk beïnvloedt. Dit alles neemt niet weg dat de ethiek, indien zij geen acht slaat op de uitkomsten der psychologie, gedoemd is te blijven steken in onvruchtbare bespiegelingen en zich te verliezen in het verkondigen van zuiver persoonlijke meeningen. Wordt de ethiek losgemaakt van alle ervaringsfeiten, dan staat of valt zij met de transscendentale begrippen waaraan zij wordt vastgeknoopt.

Niet minder dan door de zielkunde, dient de ethiek te worden gerugsteund door de sociologie. Reeds vroeger wezen wij op het nauw verband van de psy-