is toegevoegd aan je favorieten.

Inleiding tot de wijsbegeerte

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

is aan een vermeerderd intellectueel inzicht, niet aan een voortschrijden in moreelen zin.

Gelijk men in de volkenkunde onderscheiden kan een ethnographisch en een ethnologisch gedeelte, zoo is de sociologie opgebouwd uit een statistisch, feitenaanvoerend, beschrijvend deel, en uit een ander, meer philosopliisch deel, dat aan de hand van die feiten zoekt naar het onderling verband en de verklaring der sociale verschijnselen. Hierbij wordt een ruim gebruik gemaakt van historische, biologische en ethnographische gegevens.

Maar bovenal is de wetenschap der samenleving nauw verbonden met die der zielkunde; evenals, naar wij/ vroeger zagen, die laatste voortdurend rekening te

houden heeft met sociologische factoren. Is het individu vóór alles een biologisch begrip, de maatschappelijke samenleving is voor een groot deel het produkt van psychologische factoren; want zij vloeit voort uit allerlei psychische aandoeningen van zelfstandige, maar in onderlinge betrekking en wisselwerking verkeerende individuen. Vandaar, dat sommigen desociologiei' hebben opgevat als eigenlijk een psychologische weten-;

schap, in welke zich de voornaamste wotten der indiL vidueele zielkunde in uitgebreider en samengestelder vorm openbaren.

Over de in de sociologie te volgen methode heerscht in deze jonge wetenschap nog een levendige strijd.| Sommigen zijn een psychologische, anderen meer een biologische, weer anderen een historische methode toegedaan, om van de speculatief-ideologisclie niet eens te