is toegevoegd aan je favorieten.

Inleiding tot de wijsbegeerte

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Van denzélfden schrijver zijn o. a. verschenen:

De evolutie van het huwelijk. Leiden, E. J. Brill. 1894.

Het Boeddhisme en zjjn wereldbeschouwing. Leiden, E. J. Brill. 1897.

Sociale ethiek. Wijsgeerig-sociologisch onderzoek. Haarlem, Tjeenk Willink. 1897.

De zelfmoord. Een sociologische studie. 's-Gravenliage, Martinus Nijhoff. 1899.

Psychologische omtrekken. Amsterdam, Scheltema & Holkema. 1900.

Het hypnotisme. Amsterdam, Scheltema k Holkema. 1902.

Ethische Studiën. Haarlem, Tjeenk Willink. 1903.

Aesthetische Studiën. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff. 1904.

Fransche moralisten. Haarlem, Tjeenk Willink. 1904.

Arthur Schopenhauer. Een levensbeeld. Haarlem, Tjeenk Willink. 1905.