is toegevoegd aan je favorieten.

Ontwerpen van aangiften voor het recht van successie en van overgang bij overlijden met aanteekeningen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

effecten te Amsterdam opgemaakt, uitgegeven in de week van het overlijden, en zoo zij daarop niet bekend staan, naar de begrooting des aangevers;

e. van lijfrenten of andere periodieke van het leven afhankelijke uitkeeringen op het jaarlijksch bedrag, vermenigvuldigd met de getallen, naar de volgende berekening:

Wanneer degene, gedurende wiens leven de uitkeering moet plaats hebben,

twintig jaren oud is of minder, met 18

boven de 20 tot 30 jaren oud is, met 16

fj 30 ,, 40 ,, ,, ,, „ 15

,j ïï 40 ,, 50 ,, ,, ,, ., 13

>> 50 ,, 55 ,, ,, ,, ,, 11

,, ,, 55 ,, 60 ,, ,, ,, ,, 9

» ïj 60 ,, 65 ,, ,, ,, ,, 8

j) 65 ,, 70 ,, ,, ,, ,, 6

>> 70 ,, 75 ,, ,, ,, ,, 4

„ „ 75 2

Wanneer de lijfrenten of andere periodieke uitkeeringen in voorwerpen in natura bestaan, wordt het jaarlijksch bedrag berekend op de wijze bij art. 799 van het Burgerlijk Wetboek voorgeschreven. Bij gebreke van bekendheid der daar bedoelde marktprijzen of jaarlijksche opbrengst, wordt het jaarlijksch bedrag door den aangever begroot.

Ten aanzien van tontines, contracten van overleving en dergelijke, wordt het jaarlijksch bedrag gehouden dat te zijn van het laatste jaar, het jaar van het overlijden voorafgaande. De waarde wordt berekend als die der lijfrenten.

Indien eene uitkeering voor een bepaalden tijd is gemaakt, wordt haar jaarlijksch bedrag vermenigvuldigd met het aantal jaren, gedurende welke zij moet