is toegevoegd aan je favorieten.

Ontwerpen van aangiften voor het recht van successie en van overgang bij overlijden met aanteekeningen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

keering aan of ten behoeve van verschillende personen, van onderscheiden leeftijd, levenslang bij opvolging besproken of bedongen is, bepaald in verhouding tot den leeftijd des jongsten.

De aftrek vervalt, wanneer en in zoover als voor de waarde van het vruchtgebruik of de periodieke uitkeering, volgens art. 56, n°. 6, vrijstelling van het regt wordt genoten.

Art. 24.

Ingetrokken. Art. 1 § 10, wet 1869.

Art. 25.

Voor de regeling van het regt van overgang, vermeld bij n°. 2 van art. 1, wordt de waarde bepaald als volgt:

1°. van den vollen, van den met fideï-commis bezwaarden en van den blooten eigendom, op de waarde van den vollen eigendom ten dage van den overgang, op de bij art. 23, n°. 1, litt. a en c, voorgeschreven wijze te begrooten of te regelen;

2°. van het vruchtgebruik:

a. indien het door physieke personen zonder bepaling van tijd wordt verkregen, op de helft der bij n°. 1 bedoelde waarde, en indien het door zedelijke ligchamen of instellingen van de doode hand zonder bepaling van tijd of voor bepaalden tijd van niet minder dan vijf en twintig jaren verkregen wordt, op het geheel van die waarde;

b. indien het door physieke personen voor bepaalden tijd, of door zedelijke ligchamen of instellingen van de doode hand voor bepaalden tijd van minder dan vijf