is toegevoegd aan uw favorieten.

Ontwerpen van aangiften voor het recht van successie en van overgang bij overlijden met aanteekeningen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gelet op artikel 19 der wet van den 248ten Mei 1897 (Staatsblad n°. 154);

Hebben goedgevonden en verstaan:

te bepalen, dat de wet van den 248ten Mei 1897 (,Staatsblad n°. 154), tot nadere regeling van het recht van successie en van overgang bij overlijden, zooals zij is gewijzigd door de wet van den 298ten Januari 1898 (,Staatsblad n°. 35), in werking zal treden op 1 April 1898.

De Minister voornoemd is belast met de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad en in de Staatscourant zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Algemeene Rekenkamer.

s Gravenhage, den 15den Februari 1898.

EMMA.

De Minister van Financiën.

PIESSON.

Uitgegeven den twintigsten Februari 1898.

De Minister van Justitie,

C O E T V. D. LINDEN.