is toegevoegd aan je favorieten.

Ontwerpen van aangiften voor het recht van successie en van overgang bij overlijden met aanteekeningen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OVERWEGINGEN DER VERSCHILLENDE WETTEN.

Wet 1859.

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat het noodzakelijk is om de wetten op het regt van successie en van overgang bij overlijden, door nieuwe te vervangen;

Zoo is het, enz.

Wet 1869.

Alzoo Wij m overweging genomen hebben, dat het noodzakelijk is de wet van 13 Mei 1859 (Staatsblad n°. 36) op het regt van successie en van overgang bij overlijden in sommige opzigten te wijzigen en aan te vullen;

Zoo is het, enz.

Wet 1878.

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenschelijk is tot vermeerdering der gewone inkomsten des Rijks de belastingen, die onder den naam van regt van successie en regt van overgang bij overlijden worden geheven, uit te strekken tot de regte linie;

Zoo is het, enz.