is toegevoegd aan je favorieten.

Ontwerpen van aangiften voor het recht van successie en van overgang bij overlijden met aanteekeningen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wet 1885.

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat het tot aanvulling der gewone Rijksmiddelen noodig is, het recht van overgang bij overlijden, voor zoover het geheven wordt op effecten, eenigszins te verhoogen en de heffing van dat recht tevens uit te strekken tot rentegevende schuldvorderingen;

Zoo is het, enz.

Wet 1897.

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenschelijk is het recht van overgang bij overlijden van onroerende zaken nader te regelen en bepalingen vast te stellen ter verzekering van de heffing der rechten van successie en van overgang bij overlijden;

Zoo is het, enz.

Wet 1898.

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat het raadzaam is het bij de wet van 24 Mei 1897 (Staatsblad n°. 154) bepaalde bedrag van het recht van overgang van onroerende goederen, nagelaten door niet-ingezetenen. nader vast te stellen;

Zoo is het, enz.