is toegevoegd aan je favorieten.

Ontwerpen van aangiften voor het recht van successie en van overgang bij overlijden met aanteekeningen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat die nalatenschap bestaat uit de helft in de algeheele huwelijksgemeenschap (g) bestaan hebbende tusschen den erflater en voornoemde X dat deze huwelijksgemeenschap omvat, aan:

Baten (h):

A. Onroerende zaken (i)

1°. Een huis met tuin te bij het

kadaster der gemeente , bekend onder Sectie n°

groot 10 Aren, geschat (j) op eene verkoopwaarde (k) ten dage van

het overlijden van ƒ 10000.—

2°. Een perceel weiland, gelegen te ... .,

bij het kadaster der gemeente

bekend onder Sectie n° ,

groot 4 Hectaren, 50 aren, alsvoor

geschat (?) op - 7000.—

3°. Eene huismanswoning met diverse perceelen wei- en bouwland te kadastraal bekend gemeente

Sectie nos

gioot 16 Hectaren, 50 Aren,

10 centiaren, alsvoor geschat op / 20000.—

bezwaard (l) met levenslang (m) vruchtgebruik (n)

ten behoeve van

ingevolge testament verleden voor , notaris

ter standplaats ,

den

De vruchtgebruiker had op den sterfdag, blijkens