is toegevoegd aan uw favorieten.

Ontwerpen van aangiften voor het recht van successie en van overgang bij overlijden met aanteekeningen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

jaar. alsvoor geschat op f 5000

6°. Het recht van opstal tot

van een perceel grond gelegen te ,

bij het kadaster der gemeente

bekend onder Sectie n°

groot 20 Aren, waarop door erflater een huis is gesticht, met inachtneming der uit dit perceel gaande jaarlijksche uitkeering ad / 10.—,

alsvoor geschat op . 9000

~ . De vaste, altijddurende, onopzegbare en in alle liniën verervende beklemming van 4 Hectaren, 40 centiaren land. gelegen te doende

jaarlijks op Midwinter tot vaste huur / 40.—, bij het kadaster der

gemeente bekend onder Sectie

n° alsvoor geschat nn . fiOOO

.-»n T"v 11 . v

0 . ue vaste, alleen in de neergaande lijn verervende beklemming van 16 Hectaren land, gelegen te doende

jaarlijks op Midwinter tot huur / 100.,

bij het kadaster der gemeente

bekend onder Sectie n°

alsvoor geschat op . 16000.

9°. De eigendom van 2 Hectaren bouwland. gelegen te bij het kadaster der gemeente bekend

onder Sectie n° in

erfpacht uitgegeven aan IJ, tot . ...,

tegen een jaarlijksche canon van

/ 50.—, alsvoor geschat op - 1000,

10-. De eigendom van 1 Hectare, 50 centiaren tuingrond, gelegen te ,

bij het kadaster der gemeente

bekend onder Sectie n°

in opstal uitgegeven aan Z.. tot . ...,