is toegevoegd aan je favorieten.

Ontwerpen van aangiften voor het recht van successie en van overgang bij overlijden met aanteekeningen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tegen eene jaarlijksche uitkeering

van / 40.—, alsvoor geschat op ƒ 3000.—

11°. De eigendom van 44 Hectaren behuisd land, gelegen te bij

het kadaster der gemeente

bekend onder Sectie n°

onder beklemming gebruikt wordende door G. en echtgenoote, voor eene jaarlijks op Midwinter verschijnende huur van / 120.—, alsvoor geschat op - 4000.— 12°. Een huis en erf te Diisseldorf (Duitschland) (f), staande en gelegen aan de Lehrerstrasze, plaatselijk bekend onder n° , alsvoor geschat op .. - 6000.—

B. Hypothecaire Schuldvorderingen (t).

1°. Eene hypothecaire schuldvordering wegens geleend geld. groot / 3000.—,

ten laste van K., rentende (u) jaarlijks op 1 Mei, naar 5% - 3000.—

2°. Eene hypothecaire schuldvordering wegens geleend geld groot / 3000.—,

ten laste van IJ., rentende jaarlijks op 1 Mei, naar 5%; wegens de mindere waarde van het onderpand en de ongegoedheid van den debiteur, geschat (v) op eene waarde, ten dage van het overlijden van erflater, van - 2000.—

De voor deze schuld verbonden goederen bestaan in: een huisje met

grond gelegen te , bij het

kadaster der gemeente bekend onder Sectie n°

en een perceel bouwland gelegen te bij het kadaster der gemeente