is toegevoegd aan uw favorieten.

Ontwerpen van aangiften voor het recht van successie en van overgang bij overlijden met aanteekeningen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1 September, gewaardeerd naar de officiëele prijscourant uitgegeven in de week van het overlijden van den

erflater, op 91 %, of / 1820.—

2°. Een obligatie ten laste van de Groote Maatschappij van Russische Spoorwegen, Anno 1861, groot 125 Gouden Roebels, rentende jaarlijks 4 % op 14 April en 14 October. alsvoor gewaardeerd op 70 % of - 175.—

3°. Een aandeel in de Hollandsche IJzeren Spoorweg Maatschappij, groot ƒ 1000.—, geschat alsvoor op 94 % of - 940.— 4°. Een pandbrief groot ƒ 1000.—, rentende 4 % op 1 Januari en 1 Juli,

ten laste van de Nationale Hypotheekbank te Amsterdam, alsvoor

geschat op 99 % of - 990.—

5°. Een pandbrief, groot / 1000.—, rentende 4 % op 1 Januari en 1 Juli,

ten laste van de Standaardhypotheekbank te Rotterdam, niet op de officieele prijscourant bekend staande naar de begrooting der aangevers

geschat op 99 % of - 990.—

6°. Een obligatie groot / 1000.—, rentende 4 % op 1 Januari en 1 Juli,

in de geldleening, Anno 1904, ten laste van de gemeente Hoorn, alsvoor geschat op 100 % of - 1000.—

E. Lijfrenten en andere periodieke uitkeeringen. (p)

1°. Eene lijfrente ten behoeve van den erflater groot / 50.—, verschijnende jaarlijks 1 Januari, ten laste van ....

gevestigd op het lijf van blijkens