is toegevoegd aan je favorieten.

Ontwerpen van aangiften voor het recht van successie en van overgang bij overlijden met aanteekeningen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de geheele of gedeeltelijke onverhaal-

kaarvioirl vqn rlivprepnncfpn ctp.spviqt.nn / fïftoo

UUlll J1V1V* » UIU \A1I ] vw v«

3°. Vervallen pachten, coupons en dividenden geschat op - 200.

H. Loopende huren, pachten en interesten (bb).

1°. Huren of pachten van voormelde vaste goederen, sedert den laatsten verschijndag tot den sterfdag van de baten sub van het actief

2°. Interessen van voormelde rentegevende vorderingen en effecten sedert den laatsten verschijndag tot den sterfdag

I. Alle andere roerende zaken (cc)

1°. Meubilair, vee, landbouwgereedschappen en koopwaren, geschat op /

2°. Contanten 1

Totaal van het actief /

Passief, (dd)

a. 1°. Eene schuld (ee) wegens (gg) geleend geld groot / 4000.—, ten laste van den overledene en ten behoeve van(hh)

K te ontstaan (n)

bij de onderteekening der betrekkelijke acte van geldleening, verleden

voor notaris te dd°.

welke acte niet is gebleken te zijn opgemaakt om de betaling van successierechten te ontgaan - 4000