is toegevoegd aan je favorieten.

Ontwerpen van aangiften voor het recht van successie en van overgang bij overlijden met aanteekeningen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van welke schuld mede geene schriftelijke bewijzen voorhanden zijn,

dofch waarvan het bewijs van haar bestaan reeds vóór het overlijden van den erflater in rechten te leveren zou zijn geweest door de verklaringen van de bekwame en onwraakbare

getuigen: K te en

IJ.. ...te / 100.

b. 1°. Interessen (jj) van de sub 2 hier¬

voor omschreven schuld van /

tot en met den dag van het overlijden, "

Idem van die sub 3, van af

tot en met alsvoor, -

2°. Huur van een perceel land, over het

tijdvak van af tot en met den

dag van het overlijden, ten behoeve van P te "

c. de volgende schulden, op het tijdstip van het overlijden, voortspruitende uit het beroep (kk) van den overledene:

wegens geleverd graan, in 1906,

ten behoeve van K -

wegens geleverde lijnkoeken in 1905

en 1906. ten behoeve van IJ -

wegens gekochte koeien in 1906, ten behoeve van Z -

d. de volgende huisschulden (11) tot en met den dag van het overlijden, alle loopende over de jaren 1905 en 1906:

wegens geleverde winkelwaren ten

behoeve van L

wegens geleverd brood ten behoeve

van M

wegens geleverd vleesch ten behoeve van N