is toegevoegd aan je favorieten.

Ontwerpen van aangiften voor het recht van successie en van overgang bij overlijden met aanteekeningen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in de huishouding van den overledene, volgens een daarvan door haar aangehouden boekje, (P. W. 5032,

7127.);

c. eene schuld wegens verdiend loon aan iemand, die het beroep van ziekenoppasser uitoefent, waarop de hierna onder letter l vermelde beslissing niet toepasselijk is, (P.W. 7671);

d. declaratien van notarissen voor salaris en verschotten, (P.W. 11831, bladz. 126) (Verg. echter P. W. 7597, waarbij werd bepaald dat — wanneer blijkt dat de notaris de betrekkelijke acte heeft gepasseerd en de verschillende verschotten heeft gedaan — deze omstandigheid in verband met de wet als wettelijk bewijs voor het bestaan der schuld kan worden aangemerkt.)

e. die van advocaten wegens rechtskundige bijstand, (P.W. 4747.);

/. contributiën voor vereenigingen, enz. (P.W. 5362); q. inteekengelden voor boekwerken, (P. W. 1 1831, blz. 126);

li. de begrafeniskosten van een ander dan den erflater, die te zijnen laste en bij zijn overlijden nog onbetaald zijn; (P.W. 7902.) (Verg. de aanteek. op „begrafeniskosten" hierna)

i. kosten van verpleging van den overledene in openbare of particuliere gestichten, (P. W. 9223); zie echter onder letter k. hierna. ;

daarentegen zijn niet als huisschulden te beschouwen en moeten worden gerangschikt onder de schulden sub letter a van art. 27 der Successiewet:

j. kostgeld, doo. den overledene verschuldigd, (P.W. 6647, 7041);

k. kosten van verpleging des erflaters, ande>e dan de sub i hiervoor genoemde, (P.W. 7041, 7123);

l. kosten van oppassing (P.W. 7041) (zie onder letter c hiervoor).

Zijn de kosten van verpleging gering en over een kort