is toegevoegd aan uw favorieten.

Het ongevraagd ontslag der gehuwde onderwijzeres naar rechten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een rechtsvoorschrift. Dat is het kenmerk van den Rechtstaat, in tegenstelling tot het despotisme."

Hierdoor, reikt deze zaak heel wat verder dan het belang der onderwijzeressen. Zij schokt het vertrouwen in den rechtszin der overheid, welk vertrouwen de onmisbare voorwaarde eener deugdelijke samenleving is.

Sprekende over het ideaal, zegt Tiiorbecke in zijne ^Narede: „Niemand heelt het in de hand, doch waarheen stuurt hij die het niet in het oog heeft?"

De Raad uwer stad doet gansch andere vraag rijzen.

Deze namelijk: Slaven der Wet moeten wij allen zijn, om vrij te kunnen wezen, doch waarheen gaan wij, indien onze overheid tot verbreking der wettelijke ketenen het voorbeeld geeft?