is toegevoegd aan uw favorieten.

De wederontdekking en wederopbouw der oudheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Van den Schrijver.

DE WEDERONTDEKKING EN WEDEROPBOUW DER OUDHEID.

REDE

BIJ DE AANVAARDING VAN HET HOOGLEERAARSAMBT AAN DE RIJKSUNIVERSITEIT TE GRONINGEN OP DEN 31sten OCTOBER 1908 UITGESPROKEN

DOOR

UK. C. W. VOLLGRAFF.

TE GRONINGEN BIJ J. B. WOLTERS, 190S.