is toegevoegd aan uw favorieten.

De grondslagen der artsenijbereidkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ons gekomen en voor ons nieuwe geneesmiddelen als bixa- en sympiocosbladen, rhinacanthuswortel en de sedert eenigen tijd tegen suikerziekte aanbevolen knollen van de Merremia mammosa, de bidara oepas, zich weinig door hun smaak of geur kenmerken. Een wellicht eeuwenoude ervaring is de grondslag van het gebruik geweest.

Bij hoogere ontwikkeling heeft de mensch behoefte, een verklaring te vinden voor de hem omringende natuurverschijnselen en vraagt hij zich af, waaraan de invloed, dien het gebruik van geneesmiddelen op zieken heeft, te danken is. Dat hij deze verklaring zoekt te beantwoorden in verband met de meest gangbare opvattingen, die men omtrent andere natuurverschijnselen heeft, ligt des te meer voor de hand, waar in den regel de beoefenaren der geneeskunde en der natuurphilosophie dezelfde of in geestesaanleg zeer nauw aan elkaar verwante personen zijn.

Een zich telkens herhalend verschijnsel is, dat de oppositie tegen een bestaand en in haar consequenties onhoudbaar stelsel aanleiding geeft eerst tot een terugkeer tot grooter waardeering voor hetgeen de ervaring leert, en vervolgens, waar men geen vrede kan hebben met het eenvoudig constateeren der verschijnselen, tot een nieuwe theorie. Deze sluit zich in haar opzet in den regel aan de waarneming aan, om straks wederom tot speculatieve beschouwingen aanleiding te geven, die dikwijls op haar beurt niet bevestigd worden door waargenomen en waar te nemen feiten.

De eerste verklaring van de werking van geneesmiddelen — hoe kan het anders, waar de priester aanvankelijk de intelligentste zijner stamgenooten was — is een zuiver theurgische. Het geneesmiddel bevat een door de godheid daarin gebracht bestanddeel,