is toegevoegd aan uw favorieten.

De grondslagen der artsenijbereidkunde

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

baar te verklaren, er zijn vele plantaardige geneesmiddelen, waarbij dit niet het geval schijnt te zijn. Men slaagde er in naast het in zijn werking meest op den voorgrond tredende bestanddeel in den regel andere stoffen af te zonderen. Telde men de werking dezer stoffen samen, dan bleek echter deze totaalwerking niet identisch met die, welke verkregen werd door het mengsel der bestanddeelen. Treffende voorbeelden leveren in deze de Secale cornutum, de kamala, het extractum Filicis maris, de kolanoot en andere.

Bij kamala, een tegen lintworm gebruikt geneesmiddel, wordt de betere werking van de geheele grondstof toegeschreven aan de eigenschap der scherp gepunte haren, die gemengd zijn onder de klieren, welke het pharmakologisch werkzaam bestanddeel bevatten. De haren heeten den worm te verwonden, die daardoor minder in staat is aan den inhoud der klieren weerstand te bieden. Bij Filixextract ondersteunt de vluchtige olie, die den worm verlamt, de werking van het meest op den voorgrond tredende bestanddeel, de phloroglucinebutanonen, terwijl een derde bestanddeel van het varenextract, de vette olie, als oplosmiddel voor de beide andere dienst doet, en zoo de werking hiervan bevordert.

Bij andere geneesmiddelen worden minder voor de hand liggende verklaringen gegeven, en dikwijls bepaalt men zich eenvoudig tot het constateeren van het uit de ervaring bekende feit.

Dergelijke gecombineerde werkingen als de zooeven genoemde zullen ook wel de oorzaak zijn, dat in vroeger tijden als geneesmiddel zeer geroemde stoffen van anorganischen oorsprong thans als zeer weinig of niet werkzaam ter zijde zijn gesteld. Dat aan