is toegevoegd aan uw favorieten.

Proceshervorming

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Klemmender is, hetgeen Duitschland thans te aanschouwen geeft. De wet op de Burgerlijke Rechtsvordering dagteekent, in dat Rijk, van 30 Januari 1877 en werd gewijzigd ingevoerd, 20 Mei 1898, alzoo gisteren. Welnu, aan klachten is geen einde en de vloed der literatuur, die verbetering aan te brengen tracht, is steeds wassende. Ik noem, als lang niet de eenige, maar de meest stelselmatige schrijvers : Adickes, Stein, Schwartz, Yieriiaus, louter mannen tot wier werkkring de studie van het procesrecht behoort. Hoe uiteenloopend echter de meeningen zjjn mogen, in één brandpunt komen zij samen : de onhoudbaarheid van het bestaande procesrecht.

Adickes slaat het oog naijverig en verlangend naar Engeland. Hem treft het, inderdaad boekdeelen sprekende, feit, dat de duitsche rechtspleging tienmaal meer rechters behoeft dan die in Engeland en Wales. De bevolkingscijfers zijn:

van Engeland .... rond 34 millioen van Duitschland 60

" V

Wordt het aantal rechters, naar die evenredigheid, op cijfers voor vergelijking vatbaar gebracht, alsdan :

heeft Engeland . . . . 530 rechters en Duitschland .... 5382

V

Dat van deze buitensporige krachtsverspilling eene leemte in het procesmechanisme de schuld dragen moet,