is toegevoegd aan uw favorieten.

Proceshervorming

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

recept, had Ihering zijn eigen boek niet kunnen schrijven. Immers „Geist des römischen Rechts" zal toch wel samenvatting, alzoo precies datgene zijn, wat hij voor de rechtsvordering verbiedt. En, wat de discipline betreft, naar luid van Ihering's voorschrift, moet iedere compagnie uit één soldaat bestaan en zijn regimenten ondenkbaar.

De duitsche procesregeling (§ 260) heeft het verbod van cumulatie opgeruimd en de samenvatting van petitoir en possessoir geoorloofd verklaard. Ten onzent, is de rechtspraak zoo belust op Ihering's beginsel van analyse, dat zij niets weliger doet tieren dan niet-ontvankelijkheden krachtens cumulatie. De samenvoeging van petitoir en possessoir wekt, bij onze procesregeling, zulk een afgrijzen, dat zij zich te buiten gaat aan een verbod voor de toekomst. Art. 130 B. R. roept uit: „De rechtsvordering over het bezitrecht en die over het recht tot „de zaak (petitoir) zullen nooit vereenigd mogen worden „ingesteld". Nooit, hoe weet zij dit?

Zou men niet meenen, dat de rust van den Staat op het spel staat. De zaak is lang zoo hachelijk niet. Zij heeft zelfs meer van een klucht dan van een drama. Men oordeele. De possessoire rechtsvorderingen (de romeinschrechtelijke kunstterm is interdicten) zijn ingevoerd uit vrees, dat, liet men stoornis in het bezit toe, eigenrichting uitgelokt worden zou. De possessoire actiën zijn derhalve een schild, waarachter de bezitter wegschuilen kan, naardien bezit gemakkelijker te bewijzen is dan eigendom.