is toegevoegd aan uw favorieten.

Proceshervorming

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Eindelijk, zij een blik geworpen op de germaansehe rechtswetenschap. Wat Savigny deed, voor liet romeinsche, deed ElCHHORN, voor het germaansche recht. Hoe langer zoo meer blijkt, dat dit Recht leniger, buigzamer, heel wat meer altruistisch, dan het egoistische romeinsche recht is. Het zijn niet toevallige verschilpunten, maar principieele afwijkingen in bouw en samenhang, die aan te duiden vallen. Toevallig is het evenmin, dat van eender meest gezaghebbende germanisten de uitspraak, waarschuwing tevens, afkomstig is (1): „Ons privaatrecht zal meer „sociaal zijn, of het zal ophouden te bestaan.

Meer sociaal — wij vernamen het reeds van Stammler, langs rechtswijsgeerigen weg tot dezelfde slotsom geraakt, beteekent meer ethisch. Gelijk de economische drijfveer, uit het gemoedsleven afgezonderd, en in de smeltkroes gelegd, schromelijke baatzucht tot uitkomst geeft, zoo levert het Recht, materieel of processueel, aan dezelfde bewerking onderworpen, eene caricatuur van zichzelf. Te beweren, dat men den ethischen eisch prijsgeven en toch op rechtsgebied blijven kan, is zich diets maken, dat men tegenstellingen niet slechts verzoenen, maar in elkander

O "

oplossen kan.

(1) O. Gieüke. Die soziale Aufgabe desPrivatrechts (Berlin 1889) blz. 45.